Ореше

What's NEW!


Проект 41From 27.02.2020 we have a contract № BG06RDNP001-19.099-0002-C03 with the Bulgarian DFZ, for more info check out this sign.
Стопанска Актуална 25.07.2018 - С Евро-мярките нищо не стана, но след една добра 2017г. и заем от банка ДСК, построихме сградата, която ни беше толкова нужна за да започнем. Админ-битова част 70м2, Производствена част 120м2, Дегустационна част 24м2 (вътрешна) и 70м2 (външна)! Собствено, независимо фото-волтаично ел. захранване генериращо до 4кВ енергия. Два кладенеца, питейно-битов и поливен, чрез които сме и водо-независими.
Стопанска 06.12.2016 - Кандидатствахме по мярка 4.1 от ПРСР с проект за закупуване на нов трактор с инвентар и изграждане на складова постройка с админ.-битова част.
3D23.03.2016 - И ето как би изглеждала винарната. Кликнете, за да я видите в по-голям формат!
Пр.2Чл.617.03.2016 - Информация по Приложение №2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно изграждането на кладенци, буферен резервоар и напоителна система. За изразяване на становища, се обадете или пишете на Лъки Вайнари ООД, Ян Хунияди 37, ет.3, офис 5, 052/ 757 540, office@oreshe.com


Проект15.12.2015 - Получихме разрешение за строеж и кандидатствахме по мярка 4.2 от ПРСР с проект за изграждане на нашата така мечтана семейна, енергийно и водо-независима винарна.


SGS 01.11.2013 - От 2013 сме сертифициран производител на био-грозде, което включва всичките ни винени и десертни сортове.


Oreshe - Lucky Winery Ltd. Ian Huniadi 37, et.3 0896855440, office@oreshe.com

БГ